Adalet kutup yıldızı gibi yerinde durur ve geri kalan her şey onun etrafında döner.

Konfüçyus

HAKKIMIZDA

    2002 yılında Av. Levent Dağlaroğlu tarafından kurulan Yenisey Hukuk Bürosu, deneyimli avukatları ve yetkin danışmanlarıyla yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişi müvekkillerine avukatlık ve yasal danışmanlık hizmeti sunmakta olup uzmanlaştığı hukuk dallarını her geçen gün arttırarak yolculuğuna devam etmektedir. Müvekkillerinin ihtiyaçları doğrultusunda farklı lisanlarda hizmet sunma becerisine sahip olan kadromuz, etkin yönetim anlayışını kurumsallaştırarak yeni başarılar hedeflemektedir. Mesleki bilgi ile süratli iş takibini birleştiren Yenisey Hukuk Bürosu, dinamik karar mekanizmalarını müvekkillerinin faydasına kullanarak, sonuca götüren çalışma metotları ile hizmet vermeyi sürdürmektedir.

    Büromuz, avukatlık ve hukuk danışmanlığı hizmetlerinin yalnızca ihtilafları çözmek değil, aynı zamanda ihtilafların ortaya çıkmasını engellemek olduğu prensibinden hareketle; uyuşmazlıkların giderilmesi noktasında, kalıplara bağlı yaklaşımlar yerine müvekkillerinin ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılamaya yönelik özellikli çözümler üretmek, sorumluluğumuzda olan iş ve işlemlere katkıda bulanabilecek disiplin otoriteleri ile ve proje ortaklığı gerçekleştirdiğimiz yurtdışı hukuk büroları ile hızlı ve etkin biçimde sonuca ulaşılmasını sağlamak, hizmetlerini ifa ederken gerek müvekkil ilişkileri çerçevesinde, gerekse ifa edilen hizmetler dolayısıyla edindiği bilgilerin gizliliğini her şart altında korumak amaç ve kararlılığını genç ve dinamik kadrosuyla en üst seviyede tutmaktadır.

Adalet kâinatın ruhudur.


ÖMER HAYYAM

FAALİYETLERİMİZ

Başlıca faaliyet alanlarımız ve uzmanlıklarımız;

Aile ve kişiler hukuku alanında uzman avukat kadrosuyla hizmet sunan büromuz aile ve kişiler hukuku ile ilgili uyuşmazlıklarda süratli ve çözüm odaklı hizmet vermektedir.

• Evlilik sözleşmesi ve mal rejimi sözleşmeleri,
• Nafaka ve tazminat talepleri
• Anlaşmalı boşanma davaları,
• Çekişmeli boşanma davaları,
• Evliliğin iptali ve evlilik iptali davaları,
• Müşterek çocukların velayeti, maddi ve manevi tazminat ve eşler arasındaki mal rejiminin tasfiyesi
• Nişanın bozulmasından kaynaklanan maddi ve manevi zararların giderilmesi
• Yabancı mahkemelerin verdiği boşanma kararlarının tanınması ve tenfizi,
• Ailenin Korunması ve Kadına Şiddetin Önlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde tedbir kararları,
• Velayetin değiştirilmesi,
• Evlilik dışı doğan çocuk ile baba arasında soy bağının kurulması, nesebin reddi,
• Evlat edinme işlemleri,
• Babalık davası,
• Mal rejimi davaları,
• Kişilik haklarına saldırıya karşı koruma,
• Adın korunması ve değiştirilmesi,
• Nüfus sicili işlemleri,
• Vesayet, kayyım, yasal danışmanlık konularında hukuki destek sağlamak,

Toplumsal yaşamın sürekli olarak gelişmesi ile birlikte insan ilişkileri karmaşık bir hal almaktadır ve bunun neticesinde herkesin bir suçun mağduru veyahut suç isnat edilen kişi olabilmesi mümkündür. Ceza hukuku neticesi itibariyle, kişi hak ve özgürlüklerine tamiri zor ve etkisi ağır sonuçlar doğurabilmektedir. Bu sonuçlarının mümkün olduğunca önüne geçebilmek için yapılması gereken hukuki müdahalenin son derece dikkatli ve titiz bir şekilde yürütülmesi ve gerekli hukuki müdahalelerin yapılması son derecede önem arz eder.

Yenisey Hukuk Bürosu, müvekkillerine ceza muhakemesinin her aşamasında hukuki hizmet sunmaktadır.

Üretilen mal ve hizmetlerin uluslararası alanda pazarlanması, bölgesel anlamda kendisini kanıtlamış ticari işletmelerin küresel ticaret arenasında bir oyuncu olarak faaliyet yürütebilmesinin ilk adımıdır. Bu adımın, güvenilirliği test edilmiş finansman, teslim ve ödeme sistemleri kullanılarak atılması ise gelecekte karşılaşılması muhtemel olan uluslararası uyuşmazlıkların ortaya çıkmasını engelleyecek en efektif yöntemdir. Pikare Hukuk Bürosu, dış ticaret ve gümrük hukuku alanında müvekkillerine hızlı, etkili ve hukuki uyuşmazlıkları önleyici hizmet sunar.

• Uluslararası alım-satım sözleşmeleri,
• Uluslararası ticari tahkim,
• Uluslararası kredi sözleşmeleri,
• Uluslararası alacakların tahsili,
• Dış ticaretin finansmanı ve ödeme teknikleri,
• Yurtdışında yatırım,
• İthalat-İhracat mevzuatı konusunda eğitim,
• Yurtdışına ihraç edilen ürünlerin güvenliği,
• Ticari uyuşmazlıkların müzakere, uzlaştırma, arabulucu, bilirkişi yoluyla çözümü,
• Gümrükleme, depolama ve kambiyo işlemleri,
• Sınır ötesi teslim şekilleri,
• Devlet teşvikleri konusunda bilgilendirme,
• Gümrük kaçakçılığı suçları, 

Yenisey Hukuk Bürosu, mahkemeler ve diğer mercilerde, müvekkillerinin ticari menfaatlerini korumak için Fikri ve Sınai Haklar Hukuku alanında uzman avukat kadrosu ve alanda uzman patent mühendisi danışmanları ile birlikte,

• Marka ve patent vekilliği yapmasının yanı sıra gerçek ve tüzel kişiler adına Uluslararası Fikri Mülkiyet Otoriteleri, Fikri ve Sınai Haklar Mahkemeleri ve Türk Patent Enstitüsü nezdinde marka, patent, faydalı model ve diğer sınai mülkiyet başvurularının yapılması ve bunların tescili,
• Telif hakları ve eser sözleşmelerinin hazırlanması,
• Müvekkillerimizin fikri mülkiyet haklarına bir tecavüz olması durumunda bu hakların korunması için gerekli tedbirlerin alınması, Uluslararası Fikri Mülkiyet Otoriteleri, Fikri ve Sınai Haklar Mahkemeleri ve Türk Patent Enstitüsü nezdinde itirazların ve yapılması gerekli başvuruların yapılması,

Yenisey Hukuk Bürosu, müvekkillerine gayrimenkul/mesken/otel alım satım işleri, sözleşme düzenlenme aşaması, söz konusu sözleşmeye kaynak yaratma aşaması, projelerin yapım ve bitim aşamalarında hukuki destek sunar. Gayrimenkul Hukuku alanlarında müvekkillerimize sunduğumuz hizmetlerden bazıları şunlardır:

• Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesine dayanan tapu tescil davaları,
• Gayrimenkullerin alımı, satımı, devri ve kiralanması bu işlemlere ilişkin sözleşmelerin düzenlenmesi,
• Satış vaadi sözleşmesine aykırı veya ayıplı mal teslimi kaynaklı davalar,
• Gayrimenkullere bağlı ayni hakların tesisi, devri, şerh konulması ve terkini işlemlerinin yapılması,
• Kat karşılığı inşaat sözleşmesi kaynaklı davalar,
• Resen tescil davaları,
• Hata, hile, muvazaa ve benzeri sebepler ile tapu iptali davaları,

Tüm hukuki uyuşmazlıkların İcra ve İflas Hukuku esasları çerçevesinde sonuçlandığı gerçeği, yasal takip süreçlerinde gösterilmesi gereken özenin ve dikkatin önemini ortaya koymaktadır.

Dosyaların hızlı bir şekilde tahsilat ile neticelendirilmesi için gerekenin dinamik ve senkronize bir ekip çalışması olduğunu bilen ve detaylı analiz, raporlama ve planlama uygulamaları sonucunda azami verimlilik sağlayan büromuzda, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren müvekkillerimizin alacak dosyaları takip edilmekte ve tahsilat ile sonuçlandırılmaktadır.

Teknolojinin hızlı gelişimine paralel olarak hayatımızın her alanında işlevsel bir yer edinen elektronik cihazların geliştirilmesi ve internet kullanımının yaygınlaşması neticesinde tarafların yüz yüze işlem gerçekleştirdiği klasik ticaret anlayışı değişmeye başlamış ve kişilerin bir araya gelmesi gerekmeksizin anlaşma yapabilecekleri bir ticaret biçimi ortaya çıkmıştır. Ancak, elektronik ticaret olarak adlandırılan bu ticaret alanını düzenleyen hukuk sisteminin henüz tam anlamıyla oturmamış olması önemli ihtilaflara zemin hazırlamaktadır. Bu ihtilafların önüne geçmek için internet üzerinden gerçekleştirilen tüm satış ve hizmet sağlama modellerine uygun çözümleri müvekkillerimize sunmaktayız. E-Ticaret, İnternette Fikri Mülkiyet ve Bilişim Hukuku alanlarında müvekkillerimize sunduğumuz hizmetlerden bazıları şunlardır:

• İnternet içerik sağlayıcı ve yer sağlayıcısına yönelik danışmanlık hizmeti verilmesi,
• Elektronik ortamda akdedilen sözleşmeler,
• Elektronik ticarete dayalı uyuşmazlıklar,
• İnternet üzerinden mal veya hizmet satan şirketlere yönelik hukuki danışmanlık hizmeti sunulması ve mevzuata uygun sözleşmelerin hazırlanması,
• Web sitelerinin gizlilik politikası, bilgilendirme ve benzeri diğer hukuki metinlerinin hazırlanması,
• İnternet ortamında fikri hak ihlalleri,
• Marka taklidi,
• Bilişim sistemindeki verileri değiştirme, bozma, kopyalama ve yok etme suçları,
• Bilişim sistemlerine hukuka aykırı girme suçu,
• İnternet vasıtasıyla işlenen şantaj, tehdit ve hakaret suçları,
• Bilişim sistemini engelleme suçları,
• Banka ve kredi kartı dolandırıcılıkları hakkında savcılık şikâyetlerinin ve davaların yürütülmesi,
• Bireysel hakları ihlal eden hukuka aykırı içeriklerin yayından kaldırılması, cevap ve düzeltme haklarının kullanılması ve bu web sitelerine erişim engelleme kararı alınması,
• Özel hayatının gizliliğini ihlal eden ve izinsiz olarak yayınlanan kişiler verilere erişimin engellenmesi.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku uygulamalarını salt “işçi-işveren” bağlamında ele alarak çalışma hayatına yön veren kurumların bu alandaki rolünü ikinci planda değerlendiren yaklaşımlar, hızlı çözüm gerektiren ihtilafların önlenmesini zorlaştırmaktadır. Pikare Hukuk Bürosu, Sosyal Güvenlik kurumlarında görev yapmış danışmanları eliyle ortaya koyduğu pratik çözümler sayesinde farklılık yaratmaktadır. Büromuz, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren müvekkillerine işveren-çalışan ilişkilerinde hukuki ihtilafın oluşmasını önleyici hukuk hizmet sunar. Bu alanda müvekkillerimize sunduğumuz hizmetlerden bazıları şunlardır;

• Danışmanlık hizmeti sunduğumuz şirketlere, her bir çalışanı için özel olarak hazırlanmış ve çalışanların görev tanımına uygun bireysel iş sözleşmesi hazırlanması,
• Çalışanlar için rekabet yasağı sözleşmesi ve gizlilik sözleşmesi imzalanması,
• Toplu iş sözleşmesi hazırlanması ve müzakere süreçlerinin yönetimi,
• İş kazalarından kaynaklı maddi ve manevi tazminat davaları,
• İş kazası ve meslek hastalıklarına ilişkin ceza hukukundan kaynaklanan davaların takibi,
• Şirketlere iş hukuku konusunda uygulamaya yönelik eğitimler verilmesi,
• İşe iade davaları,
• İşçilik alacağı davaları,
• Sigortalı hizmet tespiti davaları,
• Risk denetimi ve çalışma ortamının sağlık ve güvenlik açısından mevzuatlara uygunluğunun sağlanması,
• Rücu davaları,
• Danışmanlık hizmeti verdiğimiz şirketlerin çalışanlarının işe alım sürecinden başlayarak işten çıkış sürecine kadar olan aşamalarda hukuki danışmanlık hizmeti sağlamak, ibraname, fesih bildirimi, tutanak tanzimi gibi konularda destek verilmesi ile imzalatılan tüm evrakların hukuki denetime tabi tutulması.

Sürekli gelişen ülke ekonomisine paralel olarak ortaya çıkan yeni iş sahaları ve fırsatların müvekkillerimiz açısından kazanıma dönüştürebilmesi amacıyla sunmakta olduğumuz hizmetlerden bazıları şunlardır;

• Yerli ve yabancı sermayeli şirketlerin kurulması, birleşme/devralma ve tür değiştirme işlemleri,
• Yatırım teşvikleri,
• Yeniden yapılandırma,
• Ana sözleşme ve hissedarlar arası sözleşmelerinin hazırlanması,
• Şirketlerin genel kurul işlemleri, genel kurul kararları hakkında açılan iptal davalarının takibi,
• Şirketlerin hukuki durumların tespiti ve raporlanması,
• Haksız rekabetin önlenmesi ve bu kapsam doğrultusunda danışmanlık hizmeti verilmesi,
• Hisse Senetleri, kıymetli evrak ihracı ve esas sermaye artırımı işlemleri,
• İflas erteleme süreçlerinin takibi.

Pikare Hukuk Bürosu, karayolu, havayolu ve denizyolu taşımacılığının doğasında yer alan risklerin alınacak tedbirler vasıtasıyla asgari düzeye indirilmesinde ve meydana gelebilecek her türlü hukuki ihtilafın çözümünde müvekkillerine üst düzeyde hukuk hizmeti sunmaktadır.

• CMR kaynaklı hukuki ihtilafların çözümü,
• Taşıma işlemi esnasında ortaya çıkabilecek hasarlardan kaynaklanan hukuki ihtilafların çözümü,
• Taşıma senetlerinden kaynaklanan hukuki ihtilafların çözümü,
• Taşıma rizikolarına dayalı sigorta işlemleri,
• Taşınma sözleşmesi ve taşıma ile ilgili sözleşmelerin hazırlanması,

Yenisey Hukuk Bürosu, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu ve ilgili mevzuatlarda ve Tüketici Hakem Heyeti ve Tüketici Mahkemelerinde görülen ihtilaflı hususların çözümünde aktif bir şekilde müvekkillerine hukuki hizmet sunmaktadır.

• Tüketici hukukundan kaynaklanan her tür davanın takibi ve sonuçlandırılması,
• Mesafeli satışlar ile ilgili gerekli altyapı ve sözleşmelerin hazırlanması,
• Reklamların, yasal mevzuat hükümlerine uygun şekilde hazırlanması için hukuki hizmet sunulması,
• Müvekkillerimizin yasal gelişmeler ve içtihatlar konusunda bilgilendirmesi,
• Müvekkil şirketlerin faaliyet alanına giren konularda gerekli sertifika ve belgelerin alınması.

Yenisey Hukuk Bürosu olarak hedefimiz, müvekkillerimizin nakit yönetimi ve maliyet hesaplamalarında önemli bir yer tutan vergi yükümlülükleri ile ilgili olan yasal mevzuat hükümlerini takip edebilmesini ve muafiyetlerden azami derecede faydalanabilmesini sağlamaktır. Uzman mali müşavir danışmanlarımız ile verdiğimiz danışmanlık hizmetinin kapsamı vergi uyuşmazlıkları, vergi cezaları ve teşvik uygulamaları başlıkları altında toplanmaktadır.

• Vergisel planlamaların hukuki açıdan denetlenmesi,
• Vergi Hukuku mevzuatındaki ve içtihadındaki yeniliklerden müvekkillerimizi bilgilendirmek,
• Vergi Hukuku konusunda hukuki uyuşmazlıklarda uzlaşma veya dava takibi,
• Ticaret Hukuku işlemlerinden kaynaklanan vergisel uyuşmazlıklar.

Yenisey Hukuk

 Bize Ulaşın

Telefon  : +90(212) 662 23 16
E-posta : info@yeniseyhukuk.com
Adres    :  Kartaltepe Mah. Pelinli Sok.
No:15/14, 34145 Bakırköy/İstanbul


 İletişim Formu